Tìm kiếm: Đài-Loan

Do giá chè xuất khẩu tăng 4,7%, nên dù khối lượng xuất khẩu chè 11 tháng năm 2018 giảm 8,7% (đạt 117 nghìn tấn), nhưng giá trị xuất khẩu vẫn đạt 119 triệu USD. Tuy nhiên, xuất khẩu chè sang Nga đang giảm mạnh tới gần 17%. Vì sao.

End of content

Không có tin nào tiếp theo