Tìm kiếm: Đồng-Nai

(DNVN) - Nhằm phát triển ngành logistics Việt Nam, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Hiệp hội DN dịch vụ Logstics Việt Nam (VLA) và 6 trường cao đẳng tại TP.HCM, Đồng Nai đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác với Chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực.