Kinh tế

10 tháng đầu năm, bội chi ngân sách 40,6 nghìn tỷ đồng

(DNVN) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, bội chi ngân sách Nhà nước trong 10 tháng đầu năm 2017 lên tới 40,6 nghìn tỷ đồng.

Thực hiện thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 10 ước đạt 126 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 10 tháng đạt 972,6 nghìn tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng chi NSNN tháng 10 ước 108,6 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 10 tháng đạt 1.013,2 nghìn tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán năm, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, chi đầu tư phát triển thực hiện tháng 10 ước 25,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 10 tháng đạt 191,9 nghìn tỷ đồng, bằng 53,7% dự toán năm, tăng 8,2% cùng kỳ năm 2016. Riêng giải ngân vốn đầu tư XDCB 10 tháng đạt 53,3% dự toán năm, trong đó vốn đầu tư từ nguồn NSNN đạt 61,1% dự toán năm (9 tháng 2017 đạt 53,1% dự toán năm; cùng kỳ 10 tháng năm 2016 đạt 61,4% dự toán năm); vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch giải ngân chỉ đạt 4,2 nghìn tỷ đồng, bằng 8,5% dự toán năm. Ngoài ra, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch 2016 được chuyển sang năm 2017 theo nghị quyết của Quốc hội giải ngân đến nay đạt xấp xỉ 3 nghìn tỷ đồng, bằng 17,2% số chuyển nguồn.

Ngân sách chi trả nợ lãi tháng 10 ước 5,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 10 tháng đạt 80,9 nghìn tỷ đồng, bằng 81,8% dự toán năm, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2016, đảm bảo thanh toán kịp thời các nghĩa vụ nợ đến hạn theo cam kết.

10 tháng đầu năm, bội chi ngân sách 40,6 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa

Chi thường xuyên tháng 10 ước 76,67 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 10 tháng đạt 735,9 nghìn tỷ đồng, bằng 82,1% dự toán năm, tăng 6,7% so cùng kỳ năm 2016; cơ bản đáp ứng kịp thời đầy đủ các nhiệm vụ chi theo dự toán và tiến độ triển khai của đơn vị sử dụng ngân sách. 

Trong tháng 10/2017, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ cho phép trích 550 tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương để hỗ trợ 15 địa phương khắc phục hậu quả của do bão số 10 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 10/2017.

Trong 10 tháng đầu năm 2017, bội chi ngân sách nhà nước là 40,6 nghìn tỷ đồng. Cơ quan Kho bạc Nhà nước đã thực hiện phát hành 155,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trên thị trường với kỳ hạn từ 5 năm trở lên, lãi suất bình quân 6,1%/năm, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán.

Tính đến ngày 31/10/2017, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành là 236,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ là 218,1 nghìn tỷ đồng, bao gồm 155,1 nghìn tỷ đồng phát hành trên thị trường, đạt 84,6% kế hoạch phát hành (183,3 nghìn tỷ đồng), 63.000 phát hành cho Bảo hiểm xã hội, đạt 84% kế hoạch phát hành (75 nghìn tỷ đồng); đối với trái phiếu Chính phủ bảo lãnh là 18,2 nghìn tỷ đồng.

Nhờ đó công tác điều hành nhiệm vụ thu chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt khoảng 624,835 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên đạt 69,2% dự toán năm và 151,179 nghìn tỷ đồng chi đầu tư phát triển. Qua đó, đã phát hiện khoảng 16.868 khoản chi chưa đủ thủ tục, chế độ theo quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết, không chấp nhận thanh toán khoảng 25 tỷ đồng. 

Nguyễn Hà

End of content

Không có tin nào tiếp theo