Các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều xác ướp của các pharaoh Ai Cập được chôn cùng người hầu. Người Ai Cập thời xưa làm như vậy vì quan niệm người hầu sẽ tiếp tục hầu hạ pharaoh ở thế giới bên kia. Tuy nhiên, không phải lúc nào người hầu cũng bị giết và chôn cùng nhà vua.