(DNVN)- Dường như vẫn muốn "cứu vớt tội lỗi" sau 231 cái tát với trò, để bảo vệ danh hiệu "Trường chuẩn Quốc gia mức độ II", hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh phát phiếu điều tra với 23 hoc trò theo lệnh cô tát bạn. Bà hiệu trưởng có nghĩ đến hậu quả màn "khủng bố" này?