Giáo dục

Hà Nội: Sẽ hoàn thành 49 dịch vụ công trực tuyến về giáo dục trong năm 2018

1,1 triệu học sinh Thủ đô sẽ được phổ biến về dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực giáo dục gồm nhiều thủ tục như cấp lại bản sao văn bằng, chỉnh sửa nội dung, xác minh văn bằng, dịch vụ công về thi THPT quốc gia….