Cafe tối

Những nguyên tắc sau có thể giúp bạn đạt được mục tiêu chỉ trong vài phút, vài chục phút, nhất là khi mọi thứ đang trở nên quá tải. Thường xuyên áp dụng chúng, bạn sẽ đạt được nhiều mục tiêu trong cuộc sống và làm lợi cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.