Thứ ba, 19/06/2018, 11:48 GMT+7
Sự kiện - chuyên đề:
QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP World Cup 2018 Các thú chơi sang của đại gia Việt Chiến sự Syria

200 học viên được tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn 2018

07:18:00 14/06/2018

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn diễn ta trong thời gian 2 ngày. Với nội dung tập huấn gồm: phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố Hà Nội; những nội dung cơ bản của Luật Công đoàn và Điều lệ công đoàn Việt Nam; nghiệp vụ công tác kiểm tra, nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn…

200 học viên được tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn 2018.

Thông qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố Hà Nội. Luật công đoàn và Điều lệ công đoàn Việt Nam; Trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về công tác kiểm tra công đoàn và ciệc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

Đồng thời, lớp tập huấn cũng nhằm tiến tới xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, trình độ để đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương, của đơn vị năm 2018.

Theo Lao động Thủ đô

Thêm bình luận

Họ tên
Email

Đối tác Doanhnghiepvn.vn