Môi trường

700.000 USD vốn ODA cải thiện nước sông Tô Lịch

UBND TP. Hà Nội vừa đồng ý tiếp nhận khoảng 700.000 USD vốn ODA thực hiện dự án cải thiện nguồn nước trên sông Tô Lịch tại khu vực Vĩnh Ninh và Đại Áng.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 130/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố về việc Công ty Samoocm Vina đề nghị thành phố có văn bản xác nhận hợp tác dự án cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch khu vực Vĩnh Ninh - Đại Áng, theo tin tức trên báo Viettimes.

700.000 USD cải thiện nước sông Tô Lịch. Ảnh Internet.

Theo đó UBND TP. Hà Nội giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng dự thảo văn ban của UBND thành phố gửi Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc xác nhận sự cần thiết của dự án cải thiện nguồn nước trên sông Tô Lịch tại khu vực Vĩnh Ninh và Đại Áng; 

Đồng ý tiếp nhận khoản tài trợ ODA không hoàn lại (khoảng 700.000 USD) để thực hiện dự án; báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/3/2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ tham mưu, đề xuất thủ tục về việc tiếp nhận khoản tài trợ trên, báo Pháp luật Việt Nam đưa tin.

Hà Nội sẽ báo cáo các Bộ liên quan tiếp nhận tài trợ để nghiên cứu, thiết kế liên quan đến 2 dự án xử lý nước thải đoạn cuối sông Tô Lịch tại khu vực Vĩnh Ninh và Đại Áng theo đúng quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt. Hà Nội tiếp tục rà soát, thống kê các dự án xử lý rác thải làng nghề, nước thải... để kêu gọi đầu tư.

Hồng Hà (Tổng hợp theo báo Viettimes, Pháp luật Việt Nam)