Tìm kiếm: Công-nghiệp

(DNVN) - Khảo sát của VCCI cho thấy việc phải xin các giấy phép con vẫn diễn ra phổ biến và gặp nhiều khó khăn. Kết quả điều tra PCI 2017, cho thấy có đến 58% doanh nghiệp phản hồi phải xin giấy phép kinh doanh có điều kiện, trong đó 42% DN gặp khó khăn.

End of content

Không có tin nào tiếp theo