Tìm kiếm: Gò-Vấp

Mười hai năm của vụ án, chỉ để giải quyết vấn đề ông Túy có lừa đảo 15.000 USD hay không, trong khi các quan hệ hợp đồng, vay nợ đều có văn bản thỏa thuận trên tinh thần tự nguyện và đặc biệt tài sản đất đai của vợ chồng ông có khả năng đảm bảo lên tới nhiều tỷ đồng ? Đó là chưa kể biết bao công sức, trí lực, tiền bạc mà các cơ quan tiến hành tố tụng đã phải bỏ ra nhằm cố gắng chứng minh hành vi phạm tội của một người, mà Tòa sơ thẩm đã hai lần tuyên trắng án. Những câu hỏi ấy đến nay đã hơn 20 năm vẫn chưa có lời giải đáp. Bỗng nhiên tôi thấy mình cũng chính là một phần của đoạn trường tố tụng ấy, là bài thơ chưa tìm ra câu kết, là đời người chưa đi mà đã đến, ngắn chẳng tày gang…