Tìm kiếm: NHNN

Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn, đất đai, điều kiện kinh doanh... Theo các chuyên gia, Chính phủ cần có những hỗ trợ thực chất hơn để DN tư nhân, DN khởi nghiệp... phát triển mạnh mẽ hơn cả về chất và lượng.
Trong điều hành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chỉ đạo các TCTD quan tâm nhiều hơn tới các đối tượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), thiết kế và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp hơn đối với đối tượng doanh nghiệp này.

End of content

Không có tin nào tiếp theo