Tìm kiếm: Ngân-hàng-Việt-Nam-Thịnh-Vượng

Sự ra đời và phát triển nhanh giai đoạn 2006 - 2007 của loạt công ty tài chính cũng đã hút một lượng lớn vốn lớn đầu tư ngoài ngành của nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Và nay, trước yêu cầu thoái vốn đầu tư ngoài ngành, việc bán lại cho các ngân hàng thương mại cũng là một giải pháp.

End of content

Không có tin nào tiếp theo