Tìm kiếm: Trung-Quốc

Chính quyền Mỹ đã chính thức thông báo áp thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Mức thuế mới này sẽ có hiệu lực từ 24.9 tới và sẽ tăng lên 25% trong đầu năm sau. Liệu tôm, cá Việt Nam có tận dụng được cơ hội này để tăng xuất khẩu vào Mỹ.