Tìm kiếm: Xuất-khẩu-nông-lâm-thủy-sản

Ngành nông nghiệp Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây nhưng vẫn còn tồn tại “ba cái khó” khiến nông dân vẫn chưa thể yên tâm sản xuất. Bài toán về chất lượng nông sản đạt tiêu chuẩn quốc tế đang từng bước được người dân hoàn thiện nhưng vẫn còn thêm hai bài toán khó hơn là…

End of content

Không có tin nào tiếp theo