Kinh tế

Bãi bỏ một số điều kiện đối với kinh doanh xăng dầu

(DNVN) - Ngày 15/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP, trong đó sửa đổi một số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương. Tại Nghị định này, Chính phủ đã bãi bỏ một số điều khoản của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Ngày 15/1/2018 đã chính thức bãi bỏ một số điều kiện đối với kinh doanh xăng dầu.

 Theo đó, Chính phủ bãi bỏ quy định thương nhân kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó có đăng ký kinh doanh xăng dầu; bãi bỏ quy định về quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu tại Điều 5. Đồng thời, không yêu cầu cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cơ sở kinh doanh xăng dầu khi được đầu tư mới phải có địa điểm phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Nghị định này đã bãi bỏ 03 điều kiện đối với thương nhân xuất nhập khẩu xăng, dầu. Cụ thể, không yêu cầu thương nhân xuất nhập khẩu xăng, dầu sau 03 năm, từ ngày được cấp Giấy phép phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu 51% đối với hệ thống kho, đủ đáp ứng tối thiểu 1/3 nhu cầu dự trữ của thương nhân. Sau 02 năm, từ ngày được cấp Giấy phép phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu 51% đối với các phương tiện vận tải xăng dầu nội địa có tổng sức chứa tối thiểu là 3.000m3. Mỗi năm, kể từ khi được cấp Giấy phép, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu tối thiểu 4 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cho đến khi đạt tối thiểu 100 cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của thương nhân…

Tuyết Thùy

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Quảng cáo