Thứ tư, 20/06/2018, 20:25 GMT+7
Sự kiện - chuyên đề:
QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP World Cup 2018 Các thú chơi sang của đại gia Việt Chiến sự Syria

Ban hành 6 nhóm huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

14:09:52 11/02/2017

Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); Xây dựng quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động;…là những nội dung được quy định tại Thông tư hướng dẫn số 02/2017/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành.

Bộ Quốc Phòng vừa ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BQP trong đó quy định và hướng dẫn chi tiết về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng, gồm: Đối tượng, nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Ảnh minh họa

Thông tư này được áp dụng đối với Người chỉ huy (người sử dụng lao động) và quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng, người thử việc, người học nghề, tập nghề để làm việc (người lao động) tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài) thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nội dung huấn luyện ATVSLĐ được chia làm 6 nhóm với thời gian huấn luyện khác nhau.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2017 và thay thế Thông tư số 143/2014/TT-BQP ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong Quân đội.

Thái Hà
  • Tags:

Thêm bình luận

Họ tên
Email

Đối tác Doanhnghiepvn.vn