Chính trị

Bộ Công Thương đang xem xét cho bà Hồ Thị Kim Thoa nghỉ việc

(DNVN) - Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biệt, Bộ này đang xem xét đơn xin thôi việc của bà Hồ Thị Kim Thoa.

Ngày 29/8, người phát ngôn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, sau khi bà Hồ Thị Kim Thoa - cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương nộp đơn xin nghỉ phép từ ngày 1/8 với thời gian nghỉ phép đến 24/8, đến nay bà Thoa vẫn chưa đi làm trở lại.

Theo vị này, đơn xin nghỉ việc được bà Thoa gửi tới Bộ vào trước đó đơn không được chấp nhận do vẫn là cán bộ cấp cao chịu sự quản lý của Ban bí thư Trung ương và Thủ tướng Chính phủ.

Bà Hồ Thị Kim Thoa.

Tuy nhiên, sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Công Thương, bà Thoa trở thành công chức bình thường của Bộ nên việc quyết định cho bà nghỉ việc hay không thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thông tin, hiện Bộ này đang phối hợp với bà Kim Thoa để làm các thủ tục, giải quyết theo quy định hiện hành của pháp luật.
Tại Quyết định 1203/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ cụ thể của bà Hồ Thị Kim Thoa do Bộ trưởng Bộ Công Thương phân công.

Trước đó, ngày 8/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (số 87-BC/UBKTTW, ngày 4/8/2017) và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc thi hành kỷ luật bà Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; căn cứ Quy định số 260-QĐ/TW, ngày 2/10/2009 của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, Ban Bí thư quyết định miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và đề nghị Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.

VĂN HUY