Tin tức

Các đơn vị trong TKV đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ

Vừa qua, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Lý cùng đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đi khảo sát điều kiện làm việc và các công trình phúc lợi cho người lao động tại một số đơn vị của TKV: Công ty Tuyển than Hòn Gai, Công ty than Đèo Nai, Công ty than Thống Nhất.

Tại các buổi làm việc, Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị đã báo cáo với Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đoàn công tác tình hình SXKD, công tác chăm lo cho người lao động, hoạt động của Công đoàn. Theo đó, trong điều kiện sản xuất, tiêu thụ than vẫn gặp khó khăn, song chuyên môn và Công đoàn các đơn vị đã phối hợp tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, nỗ lực thực hiện kế hoạch SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động; chú trọng công tác ATVSLĐ, đảm bảo môi trường; không ngừng chăm lo cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động... Năm 2017, Công ty Tuyển than Hòn Gai dự kiến thực hiện than tiêu thụ đạt trên 6,670 triệu tấn, lợi nhuận trên 70 tỷ đồng, lương bình quân đạt 6,6 triệu đồng/người/tháng. Công ty than Đèo Nai sản xuất 1,860 triệu tấn than, bằng 100,5% kế hoạch, thu nhập bình quân đạt 7,650 triệu đồng/người/tháng... Công ty than Thống Nhất đã hoàn thành sớm kế hoạch, năm 2017 dự kiến sản xuất trên 2 triệu tấn than, thu nhập bình quân đạt 11,6 triệu đồng/người/tháng... Cùng với đó, Công đoàn các đơn vị đã phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tái cơ cấu, tinh giản lao động theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc TKV và Công đoàn TKV; chủ động tổ chức tuyên truyền, vận động để CNVCLĐ hiểu và chia sẻ, cùng đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch đạt hiệu quả... đẩy mạnh xây dựng Công đoàn các cấp vững mạnh và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp bộ phận và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022...Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Lý đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của CNVCLĐ các đơn vị, sự phối hợp của chuyên môn và Công đoàn, đã chủ động thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo việc làm, thu nhập và chăm lo thiết thực đời sống của người lao động. “Trong giai đoạn tái cơ cấu, sắp xếp lại sản xuất, Công đoàn càng cần phải sâu sát nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người lao động để phối hợp giải quyết, đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động. Các đơn vị trong TKV đã có nhiều cố gắng đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống cũng như các các chế độ cho người lao động và tiếp tục chăm lo nhiều hơn nữa để cải thiện điều kiện làm việc, môi trường làm việc, tiền lương, nhà ở... nhằm giữ chân người lao động, xây dựng các đơn vị và Tập đoàn TKV phát triển bền vững, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động...”, Phó Chủ tịch nhấn mạnh.Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng đoàn công tác đã đi hiện trường sản xuất, khảo sát điều kiện làm việc của công nhân, động viên công nhân lao động đang làm việc tại Phân xưởng Sàng tuyển - Công ty Tuyển than Hòn Gai; Phân xưởng Vận tải 9 - Công ty than Đèo Nai và Phân xưởng Khai thác 10- Công ty than Thống Nhất...; thăm quan các công trình phúc lợi cho người lao động; thăm hỏi tặng quà cho các gia đình công nhân khó khăn, có con bị tật nguyền và trao Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam cho 2 cháu con CNVCLĐ bị bệnh bẩm sinh của Công ty CP Cơ điện Uông Bí...                                                                                                     

doanh nghiệp hội nhập

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Quảng cáo