Pháp luật

Cần hủy kết quả bán đấu giá tài sản!

Ngày 14/3/2018, tại buổi gặp mặt của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với Đoàn đại biểu DNNVV Việt Nam, đại diện Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cát Trắng đã trình đồng chí Chủ tịch toàn bộ nội dung sự việc, trong đó kiến nghị xem xét hành vi cố tình làm trái pháp luật của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa khi kê biên, bán đấu giá tài sản chỉ kê biên tài sản trên đất mà không kê biên, bán đấu giá đối với giá trị quyền sử dụng 41.282,3 m2 đất của Công ty, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Trở lại vụ việc, ngày 27/2/2018, tài sản của Công ty Cát Trắng được bán đấu giá thành với giá 164.264.000.000 đồng. Trong khi đó hơn một năm trước, tài sản của Công ty Cát Trắng cũng bị chính cơ quan THA bán với giá 180 tỷ đồng, chưa bao gồm tài sản được kê biên bổ sung năm 2017 có giá hơn 50 tỷ đồng. Lý do Cục THADS tỉnh Khánh Hòa không kê biên bổ sung quyền sử dụng 41,282,8 m2 đất của Công ty Cát Trắng khi bán đấu giá, dù Công ty đã nộp đủ tiền liên quan đến thuế chuyển quyền sử dụng đất là căn cứ vào ý kiến không đúng của Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa với nội dung: “Theo quyết định của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa thì tài sản của Công ty Cát Trắng bị cưỡng chế kê biên để thi hành án”. Trong khi đó, Cục THADS biết rõ, kết quả bán đấu giá nói trên đã bị hủy nhưng vẫn căn cứ vào sự phi lý để bao biện cho việc làm sai!? Như vậy, Cục THADS Khánh Hòa lần đầu cho bán tài sản khi chưa đủ điều kiện, còn khi doanh nghiệp đủ điều kiện thì lại cố tình không cho bán là trái quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp.

Đơn kêu cứu của Công ty Cát Trắng

Theo quy định tại Luật Thi hành án Dân sự sửa đổi năm 2014 thì khi kê biên tài sản phải kê biên cả quyền sử dụng đất; đất chưa được cấp GCN QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp thì vẫn kê biên. Căn cứ vào Luật Đất đai 2013 và Điều 2 Quyết định số 211/QD-UBND ngày 17/1/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép Công ty Cát Trắng chuyển mục đích sử dụng đất và điều chỉnh thời hạn thuê đất để thực hiện Dự án Cát trắng Dốc Lết, Ninh Hòa nêu rõ: Sở TNMT trao GCN QSDĐ cho người sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Tuy nhiên, hiện Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định yêu cầu Công ty Cát Trắng giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá trước ngày 19/3/2018.

Việc tổ chức thi hành án để trả nợ ngân hàng là đúng đắn. Nhưng việc Cục THADS tỉnh Khánh Hòa kê biên, bán đấu giá tài sản trên đất mà không kê biên, bán đấu giá đối với giá trị quyền sử dụng đất của Công ty Cát Trắng là vi phạm pháp luật vì Quyết định của UBND tỉnh cho phép doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đang có hiệu lực; doanh nghiệp đã nộp đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. Hơn nữa, việc yêu cầu Công ty Cát Trắng giao tài sản trên đất cho người mua trúng đấu giá nhưng quyền sử dụng đất thuộc Công ty Cát Trắng dẫn đến bất cập trong quản lý.

Một góc dự án do Công ty Cát Trắng làm chủ đầu tư

  Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan chức năng xem xét hủy kết quả bán đấu giá tài sản đối với Công ty Cát Trắng vì Cục THADS tỉnh Khánh Hòa cố tình làm trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Trở lại vụ việc, ngày 27/2/2018, tài sản của Công ty Cát Trắng được bán đấu giá thành với giá 164.264.000.000 đồng. Trong khi đó hơn một năm trước, tài sản của Công ty Cát Trắng cũng bị chính cơ quan THA bán với giá 180 tỷ đồng, chưa bao gồm tài sản được kê biên bổ sung năm 2017 có giá hơn 50 tỷ đồng. Lý do Cục THADS tỉnh Khánh Hòa không kê biên bổ sung quyền sử dụng 41,282,8 m2 đất của Công ty Cát Trắng khi bán đấu giá, dù Công ty đã nộp đủ tiền liên quan đến thuế chuyển quyền sử dụng đất là căn cứ vào ý kiến không đúng của Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa với nội dung: “Theo quyết định của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa thì tài sản của Công ty Cát Trắng bị cưỡng chế kê biên để thi hành án”. Trong khi đó, Cục THADS biết rõ, kết quả bán đấu giá nói trên đã bị hủy nhưng vẫn căn cứ vào sự phi lý để bao biện cho việc làm sai!? Như vậy, Cục THADS Khánh Hòa lần đầu cho bán tài sản khi chưa đủ điều kiện, còn khi doanh nghiệp đủ điều kiện thì lại cố tình không cho bán là trái quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Luật Thi hành án Dân sự sửa đổi năm 2014 thì khi kê biên tài sản phải kê biên cả quyền sử dụng đất; đất chưa được cấp GCN QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp thì vẫn kê biên. Căn cứ vào Luật Đất đai 2013 và Điều 2 Quyết định số 211/QD-UBND ngày 17/1/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép Công ty Cát Trắng chuyển mục đích sử dụng đất và điều chỉnh thời hạn thuê đất để thực hiện Dự án Cát trắng Dốc Lết, Ninh Hòa nêu rõ: Sở TNMT trao GCN QSDĐ cho người sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Tuy nhiên, hiện Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định yêu cầu Công ty Cát Trắng giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá trước ngày 19/3/2018.

Việc tổ chức thi hành án để trả nợ ngân hàng là đúng đắn. Nhưng việc Cục THADS tỉnh Khánh Hòa kê biên, bán đấu giá tài sản trên đất mà không kê biên, bán đấu giá đối với giá trị quyền sử dụng đất của Công ty Cát Trắng là vi phạm pháp luật vì Quyết định của UBND tỉnh cho phép doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đang có hiệu lực; doanh nghiệp đã nộp đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. Hơn nữa, việc yêu cầu Công ty Cát Trắng giao tài sản trên đất cho người mua trúng đấu giá nhưng quyền sử dụng đất thuộc Công ty Cát Trắng dẫn đến bất cập trong quản lý.

Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan chức năng xem xét hủy kết quả bán đấu giá tài sản đối với Công ty Cát Trắng vì Cục THADS tỉnh Khánh Hòa cố tình làm trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
Trí Kiên

End of content

Không có tin nào tiếp theo