Tìm kiếm: chính-sách-thúc-đẩy

Nhằm góp phần nâng cao những nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng xanh của Việt Nam, dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững ở Việt Nam” (CIGG) chính thức được khởi động vào sáng nay (21/01/2014), với tổng kinh phí là 4,128 triệu USD, thực hiện trong thời gian 4 năm.

End of content

Không có tin nào tiếp theo