Tin tức

Chấp thuận cho VPBank nâng vốn điều lệ

(DNVN) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Cụ thể, Thống đốc NHNN chấp thuận việc VPBank tăng vốn điều lệ từ 14.059.086.350.000 đồng lên 15.706.230.150.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước theo đề nghị của VPBank theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của VPBank thông qua tại Nghị quyết số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 10/4/2017 và được Hội đồng quản trị của VPBank thông qua tại Nghị quyết ngày 08/6/2017, số 732/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/7/2017 (tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2017).

Ảnh minh họa.

Theo văn bản của Ngân hàng Nhà nước, VPBank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, quy định của pháp luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn;

Thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật;

Sau khi hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận như trên, VPBank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông VPBank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Hòa Lộc

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Quảng cáo