Tìm kiếm: chuyên-gia-giáo-dục

“Bạo hành về thể xác hay tinh thần chỉ có tác dụng tại thời điểm đó. Sau các hình thức kỷ luật đó, trẻ sẽ học cách làm sao để ranh hơn, làm sao để bố mẹ không mắng. Do vậy, phụ huynh cần học tập cách "vừa kiên định, vừa mềm mỏng", thay vì chỉ sử dụng bạo lực”.
“Nếu kết luận là người Việt lười thì không hẳn vì vẫn có không ít người đam mê công việc, dấn thân cho lý tưởng sống của họ. Song phải nhìn nhận một thực trạng ngày càng nhiều người làm việc kiểu làng nhàng, một phần là do phẩm cách tự thân của họ, nhưng một phần là do môi trường mà họ làm việc và lãnh đạo cơ quan của họ”.

End of content

Không có tin nào tiếp theo