Thứ tư, 20/06/2018, 20:18 GMT+7
Sự kiện - chuyên đề:
QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP World Cup 2018 Các thú chơi sang của đại gia Việt Chiến sự Syria

Đi làm ngày tết, người lao động được hưởng lương thế nào?

07:00:00 31/12/2016

Căn cứ vào khoản 1 Điều 115, điều 106, điều 97 của Bộ Luật Lao động đã quy định rõ về số ngày được nghỉ là chế độ hưởng lương của người lao động như sau.

Dòng sự kiện:

QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Chế độ lương thưởng của người lao động ngày lễ tết.

Khoản 1 Điều 115 Bộ Luật Lao động quy định về ngày nghỉ lễ 

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây: 

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch); 

b) Tết Âm lịch 05 ngày; 

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch); 

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch); 

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch); 

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Điều 106 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về Làm thêm giờ

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Như vậy, việc làm trong ngày tết chính là việc làm thêm giờ và phải được người lao động đồng ý; nếu làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng thì việc nghỉ bù là bắt buộc người sử dụng lao động dành cho người lao động.

Điều 97 Bộ luật lao động năm 2012 cũng quy định về Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Như vậy theo quy định, ngày tết người lao động được nghỉ có hưởng lương nhưng nếu đi làm được hưởng thêm 300% tiền lương nữa. Nếu công ty bạn bố trí một ngày nghỉ bù vào ngày thường thì rõ ràng số tiền lương của bạn được hưởng thực tế chỉ là 200% chứ không phải 300% như luật quy định. Do vậy nếu công ty bố trí ngày nghỉ bù thì phải trả tiền chênh lệch khi làm việc ngày tết so với ngày thường.

Nguyễn Hà (tổng hợp)

Thêm bình luận

Họ tên
Email

Đối tác Doanhnghiepvn.vn