Tìm kiếm: doanh-nghiệp-đa-cấp

(DNVN) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các cơ quan, đơn vị (bộ, ngành trung ương và địa phương) về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2017.
Liên quan tới việc phát hành thẻ Mai Linh trả sau (MCC), Tập đoàn Mai Linh (MLG) đang nợ Cty CP Mai Linh Miền Bắc (MLMB) tính tới thời điểm 31.3.2016 là hơn:447 tỉ đồng. Và số nợ còn tiếp tục gia tăng theo tháng tiếp theo. Tuy nhiên, đã hơn 5 năm nay, dù nhiều lần MLMB từ làm văn bản, đề cập trực tiếp nhưng MLG vẫn chây ỳ không trả.

End of content

Không có tin nào tiếp theo