Tin tức

Hà Nội ra văn bản yêu cầu 'mạnh tay' với doanh nghiệp nợ thuế

(DNVN) - Hà Nội yêu cầu Cục thuế TP tăng cường các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo thực hiện đúng quy định luật quản lý thuế, các quy trình về công tác quản lý nợ thuế, kiên quyết cưỡng chế tài khoản, cưỡng chế hóa đơn… đối với những doanh nghiệp nợ thuế đúng quy định hiện hành...

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký ban hành Công văn số 1362/UBND-KT giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Cục thuế TP. Hà Nội tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các cấp, tham mưu thành phố kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; kiến nghị cấp có thẩm quyền tạo cơ chế, chính sách để doanh nghiệp có nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và có nguồn tài chính nộp thuế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách.

Hà Nội mạnh tay với doanh nghiệp nợ thuế.

Đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nợ thuế; thu nhập thông tin phản hồi của người nộp thuế để xác định chính xác nguyên nhân nợ thuế, từ đó có giải pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế phù hợp với từng trường hợp cụ thể, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định pháp luật, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trường hợp vượt thẩm quyền phải chủ động phối hợp các sở, ban, ngành kịp thời đề xuất, báo cáo UBND TP, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét, giải quyết.

Thường xuyên rà soát, kiến nghị, tham mưu TP cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, sửa đổi cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nợ thuế; thực hiện tốt chính sách miễn, giảm, gia hạn về thuế của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu Cục thuế TP tăng cường các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo thực hiện đúng quy định luật quản lý thuế, các quy trình về công tác quản lý nợ thuế, kiên quyết cưỡng chế tài khoản, cưỡng chế hóa đơn… đối với những doanh nghiệp nợ thuế đúng quy định hiện hành.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những đối tượng dây dưa nợ thuế kéo dài, đặc biệt là các dự án nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất lâu ngày, số nợ lớn hoặc đã được UBND TP quyết định gia hạn nhưng không chấp hành nộp đúng thời hạn.

Riêng đối với các khoản nợ nghĩa vụ tài chính về đất: Chủ động rà soát, xác định nguyên nhân nợ để có biện pháp đôn đốc thu hiệu quả. Đối với trường hợp nợ do vướng mắc liên quan đến TTHC, chủ động phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin để các sở, ban, ngành căn cứ chức năng quản lý, tập trung nghiên cứu hướng dẫn, tháo gỡ cho doanh nghiệp. Trường hợp vượt thẩm quyền, phải chủ động tham mưu, kịp thời báo cáo UBND TP xem xét, giải quyết.

Chủ động phối hợp các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý hoặc kiến nghị cơ chế để xử lý những trường hợp cố tình nợ thuế, có dấu hiệu vi phạm; Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nợ thuế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung, cán bộ làm công tác quản lý nợ thuế nói riêng.

UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện, môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, có nguồn nộp đối với khoản nợ thuế; phối hợp chặt chẽ cơ quan thuế các cấp đôn đốc thu hồi nợ, cưỡng chế nợ thuế đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: Thành lập các Ban chỉ đạo về đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn; xây dựng chương trình, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan thuế địa phương tập trung đôn đốc, thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế. Công an TP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cơ quan Thuế và các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý hoặc kiến nghị cơ chế để xử lý những trường hợp cố tình nợ thuế, có dấu hiệu vi phạm.

VĂN HUY