Kinh tế

Kho bạc Nhà nước phát hiện 12 nghìn khoản chi sai quy định

(DNVN) - Trong 9 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã phát hiện khoảng 12 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 47 tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình thực hiện công tác trong 9 tháng đầu năm, trong đó, công tác quản lý, điều hành thu chi ngân sách nhà nước được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả.

Ảnh minh họa.

Báo cáo cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi khoảng 531,9 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên và khoảng 161,2 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển; qua đó đã phát hiện khoảng 12 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 47 tỷ đồng.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, từ đầu năm đến nay, toàn ngành tài chính đã thực hiện 67.186 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và 10.022 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu; kiến nghị xử lý tài chính 13.608.274 triệu đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước 8.928.553 triệu đồng.

Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp, trong 9 tháng đầu năm 2017, đã có 34 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Tổng giá trị thực tế của 34 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 80.636  tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 20.881 tỷ đồng. Cung trong 9 tháng đầu năm, các đơn vị đã thoái được 3.838 tỷ đồng, thu về 15.998 tỷ đồng.

Hòa Lộc