Tìm kiếm: kim-ngạch-xuất-khẩu

Tại Hội thảo triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và CMCN 4.0 vừa được Bộ Công thương tổ chức, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, những năm qua, ngành CK trong nước đã đạt được những thành tựu đáng kể.