Tìm kiếm: lãi-suất-cho-vay

Trong điều hành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chỉ đạo các TCTD quan tâm nhiều hơn tới các đối tượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), thiết kế và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp hơn đối với đối tượng doanh nghiệp này.
Triển khai thực hiện Điều 20 của Luật Hỗ trợ DNNVV, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định khung pháp lý về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV, trình Chính phủ cho ý kiến ban hành.

End of content

Không có tin nào tiếp theo