Thứ tư, 20/06/2018, 20:21 GMT+7
Sự kiện - chuyên đề:
QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP World Cup 2018 Các thú chơi sang của đại gia Việt Chiến sự Syria

Lãnh đạo VNPT thu nhập gần 72,78 triệu đồng/tháng

12:15:00 03/04/2017

Trong năm 2016, 14 viên chức quản lý của VNPT nhận mức thu nhập bình quân 72,78 triệu đồng/tháng.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố báo cáo chế độ tiền lương, thưởng năm 2016.

Báo cáo cho thấy, số lao động của VNPT trong năm 2016 là 39.198 người, số lượng nhân viên thấp hơn so với năm 2015 (39.578 người), mức thu nhập bình quân người lao động năm 2016 của VNPT là 18,34 triệu đồng/tháng, tăng mạnh so với mức 17,65 triệu đồng/tháng năm 2015.

Tổng quỹ lương kế hoạch của VNPT trong năm 2016 là hơn 8.626 tỷ đồng, tăng đáng kể so với năm 2015 (tăng hơn 230 tỷ đồng so với mức 8.381 tỷ đồng).

Lãnh đạo VNPT thu nhập gần 72,78 triệu đồng/tháng.

Về tiền lương của người quản lý doanh nghiệp, báo cáo cho thấy, số người quản lý của VNPT hiện là 14 người (không đổi so với năm 2015) và nhận mức lương cơ bản bình quân là 32,35 triệu đồng.

Trong năm 2016, quỹ tiền lương của VNPT dành cho bộ phận quản lý đã tăng mạnh, tăng khoảng 55% từ mức 6,43 tỷ đồng thực hiện của năm 2015 lên 9,90 tỷ đồng.

Mức tiền lương bình quân của viên chức quản lý tập đoàn này cũng tăng lên 64,70 triệu đồng, tăng 43% so với thực hiện năm 2015 (45,23 triệu đồng/tháng).

Trong năm 2016, VNPT cũng chi đến trên 1,2 tỷ đồng cho quỹ thưởng viên chức quản lý, tăng hơn 400 triệu đồng (tương đương với mức tăng khoảng 54%) so với thực hiện năm trước đó.

Tổng kết cho thấy, 14 viên chức quản lý của VNPT nhận mức thu nhập bình quân 72,78 triệu đồng/tháng, tăng mạnh so với mức thu nhập bình quân năm trước đó là 50,89 triệu đồng, tương ứng tăng 43%.

Hòa Lộc

Thêm bình luận

Họ tên
Email

Đối tác Doanhnghiepvn.vn