Tìm kiếm: mất-việc

Chỉ cần mẩu nước bọt, kết quả trả về sẽ giúp ta biết được cần bổ sung thêm dưỡng chất nào, hay những bệnh lý có khả năng gặp phải. Sự kết hợp của trí tuệ nhân tạo (AI) và y tế giúp giải mã những thông tin di truyền được giấu kín lâu nay trong bộ genecủa loài người.

End of content

Không có tin nào tiếp theo