Quốc tế

Mỹ rút khỏi UNESCO chỉ ra "ý đồ" gia tăng cô lập quốc tế

Quyết định của Nhà Trắng khi tuyên bố rút khỏi UNESCO thể hiện sự cô lập ngày càng tăng của Mỹ trong cộng đồng quốc tế.

Giáo sư Steven Zunis về quan hệ quốc tế tại Đại học San Francisco nhận định rằng quyết định của Nhà Trắng khi tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi UNESCO thể hiện sự cô lập ngày càng tăng của Mỹ trong cộng đồng quốc tế.

Mỹ rút khỏi UNESCO chỉ ra sự gia tăng cô lập quốc tế.

"Bước làm này nhấn mạnh sự cô lập của Mỹ trong tổ chức toàn cầu. Ảnh hưởng tiêu cực sẽ tác động đến chính nước Mỹ chứ không phải UNESCO. Động thái lố bịch này làm tăng sự cô lập của Mỹ trong cộng đồng quốc tế", chuyên gia này nói.

Nhà khoa học chính trị, nghiên cứu về Mỹ, Tiến sĩ Khoa học chính trị, Giáo sư Học viện Khoa học Quân sự Sergei Sudakov trên sóng đài Sputnik đã nhắc rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần nói Mỹ phải ngừng tài trợ cho Liên Hiệp Quốc.

"Có lẽ Mỹ cho rằng rút khỏi UNESCO sẽ không gây ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, trên thực tế, Mỹ hầu như không có trên lãnh thổ của họ các di tích được gọi là "di tích kiến trúc đích thực". Ông Trump trong các bài phát biểu cũng nói: tại sao chúng ta phải chi tiền vào những gì chúng ta không có? Hãy mặc kệ châu Âu dành tiền duy trì các cung điện của họ", ông Sergey Sudakov nói.

Theo ông, việc rút khỏi UNESCO chỉ là bước đầu tiên của Mỹ trong quá trình cắt giảm chi phí cho các tổ chức quốc tế.


theo Sputnik