Thứ tư, 20/06/2018, 20:17 GMT+7
Sự kiện - chuyên đề:
QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP World Cup 2018 Các thú chơi sang của đại gia Việt Chiến sự Syria

Ngày mai, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa tối cao

19:45:30 26/07/2016

(DNVN) - Thông báo của Văn phòng Quốc hội cho biết, ngày mai (27/7), Quốc hội sẽ tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao…

Theo đó,  tiếp tục kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, vào sáng mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Ban kiểm phiếu sẽ làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, Chánh án TANDTC thực hiện nghi lễ tuyên thệ.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Sau lễ tuyên thệ của của Chánh án TANDTC, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Trong chương trình làm việc buổi chiều 27/7, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Hòa Lộc

Thêm bình luận

Họ tên
Email

Đối tác Doanhnghiepvn.vn