Chính trị

Phó Ban kinh tế TW làm Chủ tịch Liên minh HTX thay ông Võ Kim Cự

(DNVN) - Ông Nguyễn Ngọc Bảo sẽ bắt đầu thay ông Võ Kim Cự giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam kể từ ngày 1/10/2017.

Chiều 29/9, Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 4 khóa V họp phiên bất thường để thông báo ý kiến của Ban Bí thư về công tác nhân sự Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2016- 2020.

Trước đó, Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam đã họp sáng 29/9, nhất trí thực hiện việc bầu cử bằng hình thức giơ tay và ra Nghị quyết trình Ban Chấp hành bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016-2020.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo (đứng thứ 2 từ trái sang) làm Chủ tịch liên minh HTX Việt Nam từ 1/10.

Đây là công tác thực hiện công văn số 4544-CV/VPTW của Văn phòng TW Đảng, thông báo ý kiến của Ban Bí thư về công tác nhân sự Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2016- 2020, thay thế ông Võ Kim Cự- Bí thư Đảng đoàn,Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2016- 2020 từ ngày 1/10/2017, nghỉ hưu từ 01/01/2018.

Ngày 29/9, Văn phòng TW đã ban hành công văn số 4907-CV/VPTW thông báo ý kiến của Ban bí thư về giới thiệu nhân sự ông Nguyễn Ngọc Bảo- Phó trưởng Ban kinh tế TW để bầu vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2016- 2020.

Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 4 khóa V, đã biểu quyết 100% ủy viên Ban Chấp hành có mặt nhất trí, đồng ý bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Bảo vào Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2020 bắt đầu từ ngày 1/10/2017.

Được biết, ông Nguyễn Ngọc Bảo, sinh năm 1963, tại Thái Bình. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Bảo là Tiến sỹ Kinh tế giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế TW, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Kinh tế TW, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Ngọc Bảo được nhận Huân chương Lao động hạng III, hạng II; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, Ban, ngành.

Minh Tâm