Thứ sáu, 20/07/2018, 04:15 GMT+7
Sự kiện - chuyên đề:
Xã hội QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP World Cup 2018 Các thú chơi sang của đại gia Việt

Sabeco tăng lương cho các lãnh đạo

11:30:30 09/08/2017

(DNVN) - Năm 2017, Sabeco thống nhất quỹ tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là hơn 4,66 tỷ đồng, cao hơn mức hơn 4 tỷ đồng của năm 2016.

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa công bố biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường diễn ra ngày 8/8.

Theo đó, Cổ đông Sabeco thông qua khoản lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2017 là 2.946 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 4.453 tỷ đồng. Đại hội cũng đã thông qua tờ trình trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 35%, tương ứng với 2,244 tỷ đồng. Trong khi cổ tức năm 2016 là 30%.

Sabeco.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch quỹ tiền lương cho năm 2017 là hơn 4,66 tỷ đồng, cao hơn mức hơn 4 tỷ đồng của năm 2016. Tuy nhiên tiền thưởng lại giảm từ mức hơn 1 tỷ đồng xuống còn 583 triệu đồng. Quỹ thù lao tăng từ 783 triệu đồng lên 1,42 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Hồng Xanh - Thành viên HĐQT và ông Đồng Việt Trung - Trưởng Ban kiểm soát do nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời, Đại hội cổ đông Sabeco cũng bầu bổ sung ông Lý Minh Hoàng làm thành viên Ban Kiểm soát.

Trước đó, Sabeoc đã thay đổi người được uỷ quyền quản lý phần vốn nhà nước theo quyết định của Bộ Công Thương. Theo đó, từ ngày 1/7, ông Lê Hồng Xanh chuyển 22% cổ phần nắm giữ trước đó sang cho ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị, nâng tỷ lệ cổ phần nắm giữ lên 45,59%, tương ứng hơn 292,3 triệu cổ phiếu.

VĂN HUY

Thêm bình luận

Họ tên
Email

Các tin khác

Đối tác Doanhnghiepvn.vn