Hỗ trợ doanh nghiệp

Tháng 06/2018, tôi thành lập một công ty kinh doanh đồ nội thất gia đình cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa có đủ tiền góp vốn như đã đăng ký. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật, trường hợp của tôi sẽ bị xử lý như thế nào?
Trong điều hành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chỉ đạo các TCTD quan tâm nhiều hơn tới các đối tượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), thiết kế và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp hơn đối với đối tượng doanh nghiệp này.

End of content

Không có tin nào tiếp theo