Tìm kiếm: gạo-Việt

Việc Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu (XK) gạo có hiệu lực từ ngày 1-10 tới thay thế Nghị định 109/2010/NĐ-CP sẽ giúp “cởi trói” cho ngành hàng XK chủ lực của nước ta.

End of content

Không có tin nào tiếp theo