Hiệp hội doanh nghiệp

Tháo nút thắt chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp

Tại Nghị quyết số 35 ngày 16/5/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chính phủ đã đặt mục tiêu trong giai đoạn 2016 - 2020 cả nước phấn đấu có 1 triệu doanh nghiệp đăng ký mới.

Một trong những giải pháp quan trọng để hoàn thành mục tiêu này là tạo điều kiện, hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Theo đó, bên cạnh các yếu tố về vốn, quy mô hoạt động... những hộ kinh doanh cá thể có từ 10 lao động trở lên sẽ đủ điều kiện để chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Theo Quochoitv

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Quảng cáo
Quảng cáo