Thứ ba, 19/06/2018, 04:22 GMT+7
Sự kiện - chuyên đề:
QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP World Cup 2018 Các thú chơi sang của đại gia Việt Chiến sự Syria

Vua cá tra Hùng Vương lỗ nặng sau soát xét

14:42:58 19/06/2017

(DNVN) - Sau soát xét, Công ty cổ phần Hùng Vương tăng lỗ thêm hơn 140 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Công ty cổ phần Hùng Vương (mã CK: HVG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017 (kỳ kế toán 01/10/2016 đến 31/03/2017). Đáng chú ý, sau soát xét thay vì chỉ lỗ 31 tỷ đồng, HVG tăng lỗ lên đến gần 173 tỷ đồng, tăng thêm hơn 140 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo, doanh thu thuần hợp nhất 6 tháng đầu niên độ 2017 của HVG đạt hơn 8.761 tỷ đồng, tăng nhẹ so với báo cáo tự lập. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán sau soát xét tăng 127 tỷ đồng nên lãi gộp HVG theo đó chỉ còn hơn 470 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp sau soát xét cũng tăng thêm gần 20 tỷ, lên gần 116 tỷ đồng. Ngoài ra, HVG cũng chịu lỗ từ công ty liên kết liên doanh 10 tỷ đồng và lỗ khác gần 9 tỷ đồng. Kết quả, HVG chịu lỗ ròng gần 173 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2017, tăng lỗ thêm 140 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên HVG công bố báo cáo tài chính có chênh lệch sau kiểm toán. Trước đó, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (giai đoạn 1/10/2015 - 30/9/2016), HVG cũng ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 49 tỷ đồng, thay vì khoản lãi hơn 308 tỷ đồng trước kiểm toán.

Hòa Lộc

Thêm bình luận

Họ tên
Email

Đối tác Doanhnghiepvn.vn