Tìm kiếm: xin-lỗi-công-khai

Nghi ngờ bà Nguyễn Thị Gang (SN 1959) đi nói chuyện với nhiều người về việc con rể bà vào nhà nghỉ với con gái mình, ông Nguyễn Tiến Đạt (Giám đốc Cty TNHH Tấn Đạt) đã đến nhà chửi bới rồi bắt bà Gang ra giữa ngã ba Kế (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) quỳ lạy mình, lạy bốn phương.
Nghi ngờ bà Nguyễn Thị Gang (SN 1959) đi nói chuyện với nhiều người về việc con rể bà vào nhà nghỉ với con gái mình, ông Nguyễn Tiến Đạt (Giám đốc Cty TNHH Tấn Đạt) đã đến nhà chửi bới rồi bắt bà Gang ra giữa ngã ba Kế (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) quỳ lạy mình, lạy bốn phương.

End of content

Không có tin nào tiếp theo