Tìm kiếm: Đà-Lạt

Những trải nghiệm về xuất khẩu nông sản tại thị trường Nhật cũng như sự hỗ trợ của nước này để hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp đang giúp cho nông sản Việt có những bài học để tăng sức cạnh tranh, nâng cao giá trị xuất khẩu trong thời gian tới.

End of content

Không có tin nào tiếp theo