Doanh nghiệp

Công ty mẹ SSI báo lãi hơn 479 tỷ đồng trong quý 1/2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh Báo cáo riêng quý 1/2018.

Theo đó, kết thúc quý 1/2018, doanh thu và thu nhập khác của công ty đạt 1.072 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 479,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 95% và 46% so với cùng kỳ năm 2017 và lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 500 tỷ đồng.

SSI cho biết, trong quý 1 này, các mảng kinh doanh của công ty đều có kết quả tích cực với thị phần tại HOSE đạt 18,98% và thị phần tại HNX đạt 13,61%. Đây là quý thứ 17 liên tiếp, SSI dẫn đầu thị trường về thị phần môi giới cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ.

Tại thời điểm 31/3/2018, Tổng tài sản của SSI đạt 20.354 tỷ đồng, tăng 12% so với mức đầu năm.

Cụ thể, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng mạnh ở mức 220% đạt 369,8 tỷ đồng và chiếm 65% doanh thu toàn khối dịch vụ chứng khoán. Dư nợ cho vay ký quỹ ở mức 6.970,6 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm.

Doanh thu toàn khối dịch vụ chứng khoán đạt 570,2 tỷ đồng, tăng trưởng 146% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 53,2% doanh thu toàn công ty; Doanh thu từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn đạt gần 153,2 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng 14,3% doanh thu toàn công ty.

Đáng chú ý là, hoạt động đầu tư của công ty cũng ghi nhận kết quả khả quan, tăng trưởng 48% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 289,3 tỷ đồng.
Trong quý 1 này, công ty ghi nhận doanh thu từ dịch vụ ngân hàng đầu tư và một số hoạt động khác đạt 59,3 tỷ đồng - trong đó, chủ yếu là doanh thu khác tăng mạnh do công ty thực hiện bán tài sản cố định trong quý.

Cũng theo SSI, tổng chi phí quý 1 này là 555,4 tỷ đồng, tăng khá cao so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tăng các khoản chi phí lãi vay (phục vụ vốn kinh doanh cho vay ký quỹ và hoạt động kinh doanh nguồn vốn); chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán (phù hợp với mức độ tăng trưởng nhanh về giao dịch thị trường); và chi phí dự phòng và đánh giá lại tài sản tài chính.

Tại thời điểm 31/3/2018, công ty có tổng tài sản đạt 20.354 tỷ đồng, tăng 12% so với mức đầu năm. Trong đó vốn chủ sở hữu đạt 8.540,5 tỷ đồng.

Được biết, ngày mai 20/4, công ty sẽ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Hội Trường Thống Nhất - 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Tp.HCM.

Theo VnEconomy

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Quảng cáo