Ở Việt Nam, cùng với những ngành nghề khác, làng nghề và làng nghề truyền thống đang phải chịu sự tác động không nhỏ từ cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN). Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội thì việc phát triển và gìn giữ làng nghề truyền thống gặp không ít khó khăn.