Tháng 06/2018, tôi thành lập một công ty kinh doanh đồ nội thất gia đình cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa có đủ tiền góp vốn như đã đăng ký. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật, trường hợp của tôi sẽ bị xử lý như thế nào?