Hỗ trợ doanh nghiệp

Hỏi - đáp về điều kiện bổ sung ngành nghề đối với doanh nghiệp FDI

DNVN - Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sino-Pacific - doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - hiện đang thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp nhưng chưa hiểu rõ về điều kiện bổ sung ngành nghề đối với doanh nghiệp FDI.

Tháng 06/2018, tôi thành lập một công ty kinh doanh đồ nội thất gia đình cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa có đủ tiền góp vốn như đã đăng ký. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật, trường hợp của tôi sẽ bị xử lý như thế nào?