Hỗ trợ doanh nghiệp

Người nước ngoài góp vốn thành lập công ty

DNVN - Tôi và một người bạn ngoại quốc dự định góp vốn để kinh doanh chung tại Việt Nam. Xin hỏi thủ tục để thành lập công ty TNHH hai thành viên khi có thành viên góp vốn là người nước ngoài được quy định như thế nào?