Kiến thức quản trị doanh nghiệp

Để một ý tưởng trở thành sản phẩm thương mại

Tuy đã đạt được kết quả nhất định, nhưng nhìn chung, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại Hà Tĩnh vẫn còn khá mờ nhạt. Trước thực trạng này, tỉnh đã xây dựng các cơ chế hỗ trợ nhằm tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST)...

Dù chưa mở rộng quy mô như các nhãn hàng khác, giữa lúc thị trường trà sữa nở rộ tại Việt Nam, song Nguyễn Hoài Phương - Giám đốc Công ty Golden Trust, đơn vị nhượng quyền duy nhất của thương hiệu trà sữa Gong Cha - tin rằng: Dù đi chậm nhưng sẽ đến đích nhanh.