Những tiết lộ khó tin về đường dây á hậu, diễn viên bán dâm