Tìm kiếm: doanh-nghi

Trong những năm qua, cải cách chính sách và thủ tục hành chính thuế ở Việt Nam đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, do hệ thống TTHC thuế của Việt Nam vẫn tương đối phức tạp, đòi hỏi ngành thuế cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

End of content

Không có tin nào tiếp theo