Tìm kiếm: vùng-kinh-tế

DNVN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung một số bứt phá trọng tâm, đặc biệt là phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân; tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng... để đạt kết quả bứt phá trong tất cả các chính sách và giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết.
Chiều 14/01, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành... để xây dựng Đề án “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030”, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, thông qua.
(DNVN) - Làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã “vi hành” một số nhà thuốc trên địa bàn TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) để khảo sát việc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc.

End of content

Không có tin nào tiếp theo