Bình luận

Mỹ mải mê trừng phạt

Các nhà hoạch định chính sách Mỹ xem xét các biện pháp trừng phạt cực đoan hơn và ngày càng ít quan tâm đến những hạn chế của bước đi này.