Nổi bật

Ấn định thời gian cổ phiếu Viettel Global lên sàn Upcom

Ấn định thời gian cổ phiếu Viettel Global lên sàn Upcom

Ngày 18/9, Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) đã được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nộị chấp thuận hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM của với mã chứng khoán VGI. Theo đó, hơn 2.243,8 triệu cổ phiếu của Viettel Global...

Doanh nhân Nguyễn Thế Dinh: "Số hóa truyền thông để cải thiện chất lượng ngành y"

Doanh nhân Nguyễn Thế Dinh: "Số hóa truyền thông để cải thiện chất lượng ngành y"

Đặt mục tiêu xây dựng cộng đồng nhà thuốc online cũng như cải thiện chất lượng chuyên môn và sự minh bạch trong bán hàng, Chủ tịch MediGroup Nguyễn Thế Dinh - quyết định từ chối lời đề nghị đến làm việc tại Hong Kong để bắt đầu với mô hình "số hóa truyền thông y tế”.