Nổi bật

Vì sao người đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, 80% lại yêu thích nước Thục? Chung quy là nhờ 4 chữ này!

Vì sao người đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, 80% lại yêu thích nước Thục? Chung quy là nhờ 4 chữ này!

Tam Quốc Diễn Nghĩa là bộ tiểu thuyết lịch sử do La Quán Trung viết vào thế kỷ 14, kể lại thời hỗn loạn giữa Thục, Ngụy, Ngô. Mặc dù đề cập tới cả 3 thế lực lớn nhất thời bấy giờ nhưng một điều khó phản bác là phần lớn độc giả lại rất yêu thích Thục Quốc, vì sao vậy.

 
 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Sự kiện

 

Đối tác Doanhnghiepvn.vn