Khởi nghiệp sáng tạo, Việt Nam có thế hệ doanh nghiệp mới kinh doanh dựa trên tài sản trí tuệ

DNVN - Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam ngày càng phát triển, tạo ra một thế hệ doanh nghiệp mới kinh doanh dựa trên tài sản trí tuệ và đủ năng lực tiếp cận thị trường toàn cầu.


Tạp chí Thương hiệu Việt 2023


Multimedia

Thông tin doanh nghiệp