Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19

Ngày 29/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Doanh nghiệp Việt Nam trân trọng gửi tới bạn đọc toàn văn Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Tạp chí Thương hiệu Việt số 3,4,5/Tháng 6-2021Lo ngại bất động sản công nghiệp bị 'thương' nặng

Giá bất động sản công nghiệp hiện vẫn tăng, nhưng mức tăng từ nay đến cuối năm và thời gian tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc kiểm soát dịch Covid-19. Nếu chưa kiểm soát được dịch, nhiều nhà đầu tư sẽ bị "thương" nặng và bức tranh thị trường sẽ thay đổi 180 độ.
Multimedia

Thông tin doanh nghiệp